1 2 3 4

1

2

3

4

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

یکی از مقدمات ثبت شرکت، انتخاب نام میباشد که در عین حال یکی از مهمترین مراحل تاسیس شرکت محسوب میشود. برخی از مدیران سعی میکنند در انتخاب نام برای شرکت وسواس زیادی به خرج دهند و زمان و انرژی زیادی را نیز صرف این کار میکنند. این در حالی است که عده ای دیگر بدون توجه به عواملی که بعدها میتواند در رونق کسب و کار موثر باشد، نام شرکت را انتخاب و پس از گذشت مدتی دوباره تصمیم به تغییر نام مینمایند.

انتخاب نام تا حدی اهمیت دارد که می توان گفت قبل از اینکه مصرف کنندگان با محصولات آشنا شوند، عموما نام شرکت را مشاهده میکنند. بهترین حرف این است که بگوییم، نام شرکت مهم تر از کیفیت محصولات و خدمات میباشد زیرا اولین و تنها چیزی است که در خاطر مصرف کننده میماند.

ادامه مطلب....

تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت در اساسنامه قید می گردد. پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود.

برای تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید. لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (درصورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

...ادامه مطلب

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

 شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا  قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

ادامه مطلب...